Over mij


Mijn jeugd was grillig en kenmerkte zich als multiproblematiek. Vele instanties en hulpverleners hebben mijn pad gekruist. Variërend van psychische gezondheidszorg tot verslavingszorg, zowel intern opgenomen als ambulant begeleid. Als het ware ben ik er mee opgegroeid. Al in mijn zesde levensjaar kreeg ik de stempel ADHD en depressie en werd ik vervolgens volgestopt met medicatie.


Noël Ben-Shaanan

Noël Ben-ShaananDynamische sessies

Tegen het einde van mijn basisschoolavontuur ben ik uitvoerig getest op mijn kunnen. De conclusie die hieruit getrokken werd was dat MBO niveau 2 mijn plafond zou zijn. Op dat moment werd mijn toekomstperspectief enorm klein en werd studeren vrijwel onmogelijk gemaakt. Er was geen vertrouwen in mij en in mijn kunnen. Ik wist destijds geen woorden aan mijn gevoel te geven en was ik nog niet capabel genoeg om mijzelf goed te uiten. Het was een moeilijke tijd waarin ik niet het gevoel had dat er iemand naar mij omkeek, niemand zag wie ik werkelijk was, of keek naar de dingen die ik juist wel goed kon. Het gevoel van ‘dat ik maar een nummertje was’ overheerste dagelijks.


Dit heeft er toe geleid dat ik volledig uit contact raakte met mijzelf en mijn omgeving. In mijn puberteit resulteerde dit in dat ik ontspoorde. Rond mijn 14e ben ik, onder de vleugels van GGZ, uit huis gegaan. Onder deze vleugels heb ik er destijds nog eens vijf diagnoses erbij gekregen. Dit in slechts een tijdsbestek van enkele jaren. Onzekerheid was wat mij kenmerkte in deze periode. De emoties die daaruit voortvloeiden waren gevoelens van boosheid, verdriet en angst. Natuurlijk liet ik dit aan de buitenwereld niet blijken, omdat ik mijn vertrouwen in mezelf, anderen en het leven helemaal kwijt was.Psychiater Zwolle

Geestelijke gezondheidszorg

Pogingen om er het beste van te maken staan nog in mijn geheugen gegrift. Want ja, je moet immers door. Neemt niet weg dat ik vaak op het punt heb gestaan om er een einde aan te maken. Een einde aan alle ellende, chaos en gevoelens die mij dagelijks overspoelden.

De hulpverlening kan en moet anders en beter. Dit was mijn conclusie uit mijn ervaringen in instanties en met hulpverleners. Met dit als doel heb ik ervoor gekozen om een opleiding tot pedagogisch medewerker jeugdzorg te gaan volgen en heb deze vervolgens ook afgerond.Tijdens mijn stages en werkervaring, binnen de GGZ, merkte ik dat er nog steeds niet echt naar de kern/oorzaak van de problematiek gegaan werd. Het viel mij op dat er geen tools aangereikt werden en dat mensen terugvielen in hun oude patroon. In mijn ogen werd er vooral aandacht besteed aan symptoombestrijding.

Na het afronden van deze opleiding was ik er enorm op gebrand om een vervolgopleiding te gaan doen die meer verdiepend was. Als een geluk bij een ongeluk belande ik na het afronden van de opleiding tot pedagogisch medewerker in een burn-out.Therapie-Werkwijzen

Psychiater Zwolle

Dit bracht mij namelijk op het pad van een psychodynamisch therapeut. Vooraf had ik er weinig vertrouwen in maar al snel heb ik daar de ommekeer in gemaakt. De desbetreffende therapeut keek naar wie ik werkelijk was, hoorde wat ik zei en erkende mijn emoties en zag wat ik wel allemaal kon. Dit wierp vrij snel zijn vruchten af. Er zijn gebeurtenissen verwerkt waarvan ik dacht dat ik ze allang verwerkt had en mij in de weg stonden om werkelijk te zijn wie ik ben. Mijn bewustzijn over wie ik werkelijk was groeide spectaculair. Dit bewustzijn had zich klaarblijkelijk al jaren verstopt in een donker hoekje van mijn onderbewuste.Dit heeft geresulteerd in zelfinzicht en daarnaast kreeg ik tools aangereikt om ook thuis met mezelf aan de slag te zijn. Er is iets gebeurd dat ik nooit voor mogelijk hield. Er was sprake van groei, ik vertrouwde en voor het eerst sinds jaren werd ik gelukkig met mijzelf en het leven!

Dit was precies wat ik ook wilde, vrijheid! De aanpak leek simpel maar was ontzettend effectief. Een logische stap was om dezelfde opleiding te gaan volgen die deze therapeut ook volgde. Wat minder logisch was, was dat deze opleiding op hbo-niveau gegeven werd. De opleiding tot psychodynamisch therapeut heb ik met veel passie en liefde met succes mogen volgen en afronden. Daarna heb ik nog de opleiding ademcoach, familie- en organisatie opstellingen gedaan en transcultureel systemisch opstellingen. Ik beschik nu over vele en ook andere werkvormen dan bij de GGZ.

Ik begeleid en help  mensen met veel liefde en professie, zodat jij jezelf (her)ontdekt, gelooft in jezelf, verbindt, vertrouwt en werkelijk leeft zoals je bent.


"Want het mooiste wat je kunt zijn is jezelf"


Neem contact op

Noël Ben-Shaanan