Klacht- en tuchtrecht

Dynamic Sessions is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en overkoepelende partij RBCZ en voldoet daarmee aan hoge kwaliteitseisen. Tevens is via de VBAG en RBCZ een klachtenprocedure en geschillencommissie geregeld.

Klachten en geschillen

Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met Dynamic Sessions.

Komt u er niet uit met Dynamic Sessions, dan kunt u altijd contact opnemen met de VBAG of de RBCZ.